Termeni si Conditii inchiriere auto

CONDITII GENERALE

1.1. Clientul este rugat sa citeasca cu atentie si sa confirme acceptarea tuturor clauzelor contractuale prin semnarea prezentului „Contract de Inchiriere”.

1.2. Clientul declara pe proprie raspundere ca intruneste toate conditiile inscrise in prezentul contract si ca nu incearca in nici un fel sa induca in eroare pe proprietarul autovehiculului inchiriat. La baza acestei clauze sta insasi semnatura sa.

VARSTA

2.1. Pentru inchirierea unui autovehicul este obligatoriu ca soferul sa aiba varsta minima de 21 ani si sa posede permis de conducere valabil, categoria B de minimum 1 an.

2.2. Prestatorull isi rezerva dreptul de a refuza inchiria autovehiculul catre client fara nici o explicatie suplimentara.

LIVRAREA SI RETURNAREA AUTOVEHICULULUI

3.1. Livrarea

Autovehiculul este livrat clientului, in baza prezentului contract, in stare generala buna si functionabila, fara vicii ascunse de natura a impiedica deplasarea acestuia si curat(spalat). Starea autovehiculului este prezentata in Anexa I, care este parte integranta a prezentului contract.

 • a) La livrare, prestatorul este dator a instiinta pe client asupra eventualelor defectiuni minore, iar acesta isi rezerva dreptul de a accepta sau nu inchirierea.
 • b) Livrarea autoturismului se face in urma semnarii de catre partile contractante a prezentului contract si a platii garantiei si a taxelor de timp de catre client. Odata cu livrarea autovehiculului, clientului ii sunt incredintate documentele de identificare ale acestuia. c) Clientul raspunde material fata de prestator pentru orice paguba sau dauna pricinuita prin accident cauzat de incredintarea spre conducere a autovehiculului catre un sofer neautorizat de prestator.

3.2. Returnarea

 • a) Returnarea autovehiculului se face la data, ora si locul stabilit de comun acord. In cazul unei intarzieri mai mare de trei ore, in situatia in care clientul nu anunta proprietarul, prin telefon, acesta isi rezerva dreptul de a anunta politia pentru furtul autovehiculului inchiriat.
 • b) Clientul se obliga sa returneze autovehiculul si actele acestuia in starea in care i-au fost livrate.

CONDITII DE UTILIZARE

4.1. Clientul se angajeaza sa respecte urmatoarele conditii cu privire la autoturismul inchiriat:

 • a) sa respecte in totalitate legislatia privind circulatia pe drumurile publice;
 • b) sa transporte in mod oneros pasageri si bunuri;
 • c) sa nu permita supraincarcarea masinii (nr. locuri si greutate) peste limitele maxime admise in talonul autovehiculului;
 • d) sa nu impinga sau sa tracteze orice vehicul, rulota sau alt obiect;
 • e) sa nu conduca sub influenta alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricarei alte substante care sa-i afecteze starea de concentrare sau capacitate de conducere;
 • f) sa nu participe cu autovehiculul la intreceri, competitii si alte teste;
 • g) reparatia autovehiculului in cazul unor defectiuni trebuie facuta de un service agreat de prestator;
 • h) sa nu paraseasca autovehiculul cu cheile in contact, cu usile/geamurile/portbagajul deschis;
 • i) sa nu foloseasca autoturismul altfel decat in concordanta cu instructiunile si recomandarile prestatorului;
 • j) sa nu conduca autovehiculul decat pe drumurile publice (nationale si judetene), fiindu-i interzisa cu desavarsire deplasarea autovehiculului pe drumuri forestiere, in expeditii montane sau pe sosele neasfaltate.

PLATA

5.1. Clientul se obliga sa plateasca prestatorului, dupa caz:

 1. Contravaloarea taxelor de timp specificate in contract;
 2. livrarea si / sau predarea gratuita in Bucuresti – Otopeni a autoturismelor in zilele de l,m,m,j,v. În intervalul orar de 08:00 – 17:00. in afara orelor de program, cat si in zilele de sambata – duminica, se va percepe o taxa suplimentara de 10euro
 3. Orice diferenta a indicatorului de combustibil la bord cu pretul de 2 euro pentru fiecare litru de combustibil.
 4. Contravaloarea a 30 euro in cazul in care autovehiculul este returnat nespalat, in conditiile in care s-a livrat curat in interior si la exterior. In cazul in care autovehiculul este returnat cu zgarieturi superficiale se va retine suma de 30 euro pentru lustruirea si indepartarea acestora;
 5. Perioada minima de inchiriere este de 48 ore. Primele doua ore peste 48 h sunt gratuite. Dupa acestea, timpul se va taxa cu o zi intreaga de inchiriere;
 6. In caz de returnare a autoturismului inainte de scadenta perioadei contractate prin prezentul contract, prestatorul isi rezerva dreptul de a nu returna nici o diferenta;
 7. Toate amenzile ca urmare a nerespectarilor prevederilor legale de circulatie pe drumurile publice cu autovehiculul inchiriat;
 8. Garantia solicitata este de la 200 la 1000 EURO. Aceasta se va returna la predarea masinii de catre client numai in cazul in care vehiculul este predat la termenul stabilit, in starea in care a fost livrata, cu toate documentele si echipamentele din dotare;
 9. In cazul in care, in perioada inchirierii se intampla ca autovehiculul sa suporte pagube produse anvelopelor ori camerelor prin taiere, intepare, explozie, vulcanizarea acestora cade in sarcina clientului;
 10. Pagubele cauzate autovehiculului de intretinerea necorespunzatoare sau de o utilizare improprie destinatiei acestuia, cele cauzate prin intrebuintare, functionare cu rea credinta, abuziva, influentei temperaturii asupra motorului autovehiculului, precum si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri ori a supraincalzirii;
 11. partea din paguba care s-a marit ca urmare a neluarii masurilor pentru limitarea acesteia;
 12. In cazul in care autovehiculul prezinta zgarieturi, vopsea sarita, huse rupte, arse sau orice alte deteriorari provenite din posesia cu rea credinta a autovehiculului de catre client, se va opri garantia;
 13. pentru pierderea/distrugerea cheilor autovehicului sau a certificatului de inmatriculare, clientului i se va retine intreaga garantie.

CONDITII DE ASIGURARE

6.1. Clientul este responsabil de orice deteriorare produsa asupra autoturismului si de orice alta revendicare de catre o terta parte, atat timp cat se afla sub incidenta contractului de inchiriere.

6.2. Asigurarea oferita pentu autoturismul inchiriat include raspundere civila auto (RCA) conform legislatiei Romane in vigoare. RCA acopera o valoare pana la mxim 20.000 euro per eveniment, pentru pagube materiale ( altele decat cele ale proprietarului masini), si pana la o valoare de maxim 500 euro per eveniment per persoana pentru vatamari corporale si 250 euro pentru bagaje.

6.3. Valoarea asigurata nu include folosirea autoturismului in scopul transportarii de substante inflamabile. Semnatarul contractului este responsabil de toate pagubele, deteriorarile sau furturile produs asupra autoturismului inchiriat, indiferent de cauza din care acestea au fost produse (de catre client, in parcare sau orice alta cauza necunoscuta).

6.4. Clientul are optiunea de a-si reduce valoarea riscului prin acceptarea la plata a CFC ( Colission Full Combined- Protectie in caz de furt si accident), TP (Theft Protection – Protectie in caz de furt ), sau a CDR ( Colission Damage Reduction- Protectie in caz de accident).

6.5. CFC, TP si CDR acopera doar pagubele produse la exteriorul autoturismului ; ele nereprezentand asigurari de tip FULL Casco.

6.6. CFC, TP si CDR reprezinta doar obtiunea la plata ce reduce responsabilitatea financiara a clientului pana la limita garantiei, in cazul in care autoturismul este deteriorat in timpul perioadei de inchiriere.

ACCIDENT, AVARII, PAGUBE, FURT

7.1. Clientul este de acord sa protejeze interesele prestatorului si ale companiei sale de asigurari in caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

 • a) obtinerea datelor de identificare (numelor,nr. de inmatriculare si adreselor) ale partilor implicate precum si a martorilor;
 • b) neabandonarea autovehiculului fara luarea masurilor pentru paza sa;
 • c) anuntarea prestatorului prin telefon in maximum trei ore de la producerea oricarui incident.

7.2. Urmatoarele documente trebuie obtinute in caz de accident, pagube sau furt:

 • a) RAPORTUL POLITIEI cu: semnatura ofiterului care a redactat raportul si stampila Sectiei de Politie (Obligatoriu: specificarea conducerii/sau nu sub influenta alcoolului, in caz de accident.) ; sau cea de-a doua anexa pentru compania de asigurari cu semnatura ofiterului ce a redactat documentul si stampila sectiei de politie ;
 • b) AUTORIZATIA DE REPARARE cu: semnatura ofiterului ce a redactat raportul si stampila Sectiei de Politie ;
 • c) BULETINUL / PASAPORTUL SI PERMISUL DE CONDUCERE IN FOTOCOPIE al soferului/soferilor implicati in accident

7.3. Fara prezentarea documentelor de mai sus, sau in cazul in care clientul/soferul a incalcat legile romanesti sau codul rutier roman sau vreunul dintre punctele prezentului contract de inchiriere, clientul ramane responsabil pentru toate pagubele, costurile si/sau pierderile cauzate prestatorului.

VALABILITATE

8.1. Orice modificari aduse acestui contract sunt nule in cazul in care nu exista un act aditional semnat de ambele parti.

8.2. Acesta contract de intermediere are la baza contractul de inchiriere auto incheiat cu compania autorizata sa efetueze activitati rent a car, si contractul general de intermediere incheiat tot cu aceasta companie.

LITIGII

9.1. Toate disputele privind acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Whatsapp
Apelare